Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης

Αίθουσα Τοποθεσία Χωρητικότητα
IP
Ωράριο λειτουργίας
1η Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (Μεγάλη) Ισόγειο του Κτιρίου Δοιήκησης (Μεταβατικό) (Εισοδος διπλα απο την πυλωτή στον ακάλυπτο) 20 195.130.120.14 09:00-15:30
2η Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (Μικρή) Ισόγειο του Κτιρίου Δοιήκησης (Μεταβατικό) (Εισοδος διπλα απο το κυλικείο στον ακάλυπτο) 08 195.130.120.14 09:00-15:30
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (Φυσικού) 3ο Όροφος του Κτιρίου Φ2 του Τμήματος Φυσικής (Φ2.336, Βιβλιοθήκη). 40 195.251.192.174 09:00-15:30
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (Συγκλήτου) 2ο Όροφος του Κτιρίου Δοιήκησης (Μεταβατικό) Αίθουσα Συγκλήτου. 40 195.130.117.10 09:00-15:30