Τεχνικοί Υποστήριξης:
Καψάλης Ανδρέας        +30 265100 7166
Σταύρου Αλέξανδρος   +30 265100 7167
FAX :                                +30 265100 7010
Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης:
1η Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Kέντρου Διαχείρισης Δικτύων (Μεγάλη)  +30 265100 7300
2η Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Kέντρου Διαχείρισης Δικτύων (Μικρή)    +30 265100 7299
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Τ. Φυσικής                                                            +30 265100 8580
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Συγκλήτου                                                            +30 265100 7445
Email επικοινωνίας : teleconf@uoi.gr   tc@uoi.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA
Please wait...