Ημερολόγιο Αιθουσας Τηλεδιάσκεψης

calendar_icon1Ελέγξτε την διαθεσιμότητα της Αιθουσας στην συνέχεια μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση κράτησης

1η Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων(Μεγάλη)   2η Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων(Μικρή)
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Τμήματος Φυσικής      Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Συγκλήτου                 Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Ιατρικής