ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι

Όπως ήδη γνωρίζετε για  τις τηλεδιασκέψεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χρησιμοποιείτε η επίσημη πλατφόρμα του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου (GUNET) “E-presence”.

Μέσα από την πλατφόρμα αυτή τεχνικά υπάρχουν δυο δυνατότητες για να συμμετέχει κάποιος  σε μια τηλεδιάσκεψη:
1.       Από αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου του  με χρήση τερματικού Η323 ή αν διατίθεται από την υπηρεσία τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου του Ηλ. Υπολογιστής με την χρήση του λογισμικού
VidyoDesktop  και  με την τεχνική  υποστήριξη της Υπηρεσίας Δικτύων του Πανεπιστημίου του.
2.        Με την χρήση του προσωπικού τους Ηλ. Υπολογιστή (απαιτείτε camera, ηχεία ,μικρόφωνο και πρόσβαση στο Internet) και του λογισμικού
VidyoDesktop μέσω του “E-presence”. (Δεν είναι συμβατό με Skype).

Για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι φυσικοί πόροι (Αίθουσες τηλεδιάσκεψης ,Ηλ Υπολογιστές) και οι απαιτούμενοι τεχνικοί πόροι (“E-presence”) .

Για την εξασφάλιση των αιθουσών τηλεδιάσκεψης πρέπει να δεσμευτούν από εσάς  (Γραμματεία Τμήματος/Σχολής/Υπηρεσίας ή μεμονωμένο άτομο  πέραν της αίθουσας τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι αίθουσες τηλεδιάσκεψης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη , εφόσον υπάρχουν μέλη που επιθυμούν την συμμετοχή τους από την αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου τους.

Θα πρέπει να ενημερώσετε τους συμμετέχοντες , που έχουν επιλέξει να λάβουν μέρος στην τηλεδιάσκεψη  με τη χρήση προσωπικού τους   Ηλ.  υπολογιστή ότι θα πρέπει να φροντίσουν ώστε διαθέτουν το κατάλληλο  τεχνικό εξοπλισμό (Ηλ. Υπολογιστής ,camera ,μικρόφωνο ,ηχεία) , το απαιτούμενο λογισμικό (Java,VidyoDesktop) καθώς και την εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης από το Πανεπιστήμιο τους εάν αυτό απαιτείτε.

Αρχικά δημιουργήστε ενα λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφορμά κρατήσεων αιθουσων τηλεδιάσκεψης (www.tc.uoi.gr) εφόσον δεν διαθετετε και καντε  προκρατηση της  αιθουσας  για την ημερομηνία και τις  ώρες που επιθυμειτε.

Αφού κάνετε την σχετική διεύρυνση για τον τρόπο σύνδεσης των εκλεκτόρων , αφου δεσμεύστε της εμπλεκόμενες αίθουσες των άλλων Πανεπιστημίων  εφόσον υπάρχουν μέλη που επιθυμούν την συμμετοχή τους από την αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου και καταχωρήστε  όλα τα αυτά τα στοιχεία στα σχετικά  πεδία της αίτησης  όταν δεν θα υπάρχει καμία εκκρεμότητα  κάντε την κρατηση οριστική.

Η  εκ των ύστερων προσθήκη ή διαγραφή συμμετεχόντων ή η  αλλαγή του τρόπου σύνδεσης τους μπορεί να είναι τεχνικά μη εφικτή και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σύγχυσης ή και ακύρωσης της τηλεδιάσκεψης.

Με την υποβολή της αιτηση σας αθ  αποσταλούν αυτοματοποιημένα με email στους συμμετέχοντες (στην περίπτωση της αίθουσα Τηλεδιάσκεψης , στον τεχνικό υποστήριξης) οι ηλεκτρονικές προσκλήσεις συμμετοχής στις οποίες περιέχετε ο σύνδεσμος σύνδεσης που θα πρέπει να ενεργοποιηθεί  (Click ) την ημερομηνία και την ώρα της τηλεδιάσκεψης.

Παρακαλώ με την αποστολή της επίσημης πρόσκλησης ζητήστε από τους συμμετέχοντες που έχουν επιλέξει συμμετοχή από αίθουσα τηλεδιάσκεψης να επικοινωνήσουν με τη υπηρεσία τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου τους για να επικυρώσουν την συμμετοχή τους. Για τους συμμετέχοντες που έχουν επιλέξει συμμετοχή με τη χρήση προσωπικού τους   Ηλ.  υπολογιστή να επιβεβαιώσουν την της παραλαβής της ηλεκτρονικής πρόσκλησης E-presence και ενημερώστε μας αν δεν έχει παραληφθεί.

Ο τεχνικός υποστήριξης της αίθουσας τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων   υποστηρίζει τεχνικά μόνο την αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και δεν θα παρέχει καμία τεχνική υποστήριξη στα απομακρυσμένα μέλη που θα συνδεθούν με τηλεδιάσκεψη.

Οδηγίες Εγγραφής στην Υπηρεσία μπορείτε να βρειτε στην σελίδα http://www.tc.uoi.gr/?page_id=549

Οδηγίες Χρήσης της  Υπηρεσίας  μπορείτε να βρειτε στην σελίδα http://www.tc.uoi.gr/?page_id=549

Για την  καλύτερη οργάνωση των τηλεδιασκέψεων σας ότι μπορείτε να δείτε την διαθεσιμότητα της αίθουσας τηλεδιάσκεψης  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσα από την ιστοσελίδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων http://noc.uoi.gr/services/teleconf/booking/index.html

Επίσης περισσότερες πληροφορίες, στοιχεία τεχνικών και ημερολόγια αιθουσών Τηλεδιάσκεψης των Πανεπιστημίων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://mc.gunet.gr/universities/025.htm.

Είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10, Ιωάννινα

teleconf [at] uoi.gr, τηλ.: +302651007166 – 302651007167

τηλ. Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης +302651008580 , +302651008510